Sorin Ghilea

mofturi si politica altfel

  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Youtube
  4. Aboneaza-te

Despre mine

About me


Iniţial a fost ziarist de presă scrisă, prima semnătură ieşind în gazetă undeva prin anii 1991, apoi a lucrat concomitent şi în televiziune. Se întâmpla un an mai târziu…

În televiziune s-a remarcat ca realizator şi moderator de show-uri de divertisment, cunoscute arădenilor drept un brand:,, Fiţi cu ochii pe noi!“, la Antena1 (TV Arad) ori ,,Show cu ecou”, după care a urmat traiectoria necesară cunoaşterii întregului peisaj media, existent la momentul respectiv. Este iniţiatorul şi realizatorul primului sitcom produs în România, la mijlocul anilor 90, un mare succes la public şi cu o audienţă peste aşteptări, sitcom intitulat ,,Familia de trei parale“.

Din şef secţie tineret al cotidianului ,,Adevărul” a trecut la talk-show-uri politice de mare impact, transmise în direct, în care au fost invitate mai toate personalităţile politice ale momentului, emisiuni văzute pe întreaga reţea RCS.

Este şi coautor al cărţii ,,Anotimpul OZN-urilor”, aparută la Editura Mirador, în anul 1994. O carte document, o carte scrisă în ritm alert, jurnalistic, având ca principală temă evenimentele paranormale petrecute o vară întreagă în judeţul Arad. O carte care prezintă situaţii, nu dă verdicte.

În anul 2001 a lăsat temporar condeiul şi farmecul hârtiei tipărite  şi s-a aruncat doar în vâltoarea televiziunii, ajungând după nici un an lider de audienţă locală cu o producţie proprie: ,, Ghilea show ”. Timp de cinci ani a fost şi director al Tipografiei Mediagraf, tipografia ziarului ,,Adevarul”.

În 2006 a înfiinţat un cotidian local de analiză şi anchete,Informaţia Aradului, continuând în acelaşi timp experienţa tv. dar realizând şi emisiuni de radio la Radio Arad. De asemenea, a fost colaborator la TVR 2 în cadrul unor emisiuni social-politice.

La sfârşitul anului 2007 s-a inscris într-un alt proiect de presă scrisă, Glasul Aradului. Apoi, a fost cuprins de frumuseţea şi amploarea proiectului televiziunii Axa TV Transilvania. Azi este pregătit să arunce în joc experienţa de jurnalist de presă scrisă, radio şi televiziune, experienţă dobândită cu multă sudoare în cei 18 ani de condei şi 15 ani de televiziune. În cea mai mare parte a timpului a lucrat în paralel, atât în televiziune cât şi în presa scrisă…

Este iniţiatorul proiectului televiziunii BaricadaTV. Iar emisiunea ,,Ghilea show”  radiografiază, precum altădată, realitatea înconjurătoare prezentându-vă aspecte incendiare, pozitive ori negative ale României de azi.

You can follow me on www.soringhilea.ro and we can see and hear each other on Baricada TV, at www.baricada.ro

Initially he worked for the written press, his first signature appearing somewhere around the year 1991, after which he worked alongside in television as well. It all happened a year later…

In television he made a mark as a producer and show-host for entertainment shows, known to the people of Arad as something of a brand name:,, Fiţi cu ochii pe noi!“ (Watch us always!), made for the Antena1 (TV Arad) broadcasting network and ,,Show cu ecou” (A show with an echo), after which he naturally followed the path to a better insight into the media landscape that was happening at the time. In the middle of the 90s, he creates and produces the first Romanian sitcom entitled “Familia de trei parale” (Three Stooges Family), with an amazing following and higher than expected ratings.

After he was editor-in-chief for the youth section of the ,,Adevărul”(The Truth) daily newspaper, he switched to high impact live political talk-shows with guest appearances by all the major political figures of the period, shows that were aired on the entire RCS broadcasting network.

He is co-author of the book ,,Anotimpul OZN-urilor” (Season of the UFOs), published under Editura Mirador publishing house in the year 1994. A book thought of as a document, written in a very fast, journalistic pace, having as a main theme the paranormal events that took place one summer in the county of Arad. A book that presents situations, but does not give verdicts.

In the year 2001, he temporarily left the pen and the charm of the printed paper and delved into the whirlpool that is television, rapidly becoming, after less than one year of broadcasting, local rating leader with a show of his own creation: „GHILEA SHOW”. For five years he was also manager of the Mediagraf Printing Press, the printing house for the ,,Adevărul” newspaper.

In 2006 he founded a local investigative daily paper for analysis, „Informaţia Aradului” (Information of Arad), continuing in the same time his experience within television and also producing radio shows for Radio Arad. He has also collaborated with the national broadcasting channel of TVR2 on socio-political shows.

At the end of 2007 he enrolled in another printed press project, “Glasul Aradului” (The Voice of Arad). After this, he was captivated by the beauty and breadth that it was the Axa TV Transilvania project. Today, he is ready to put everything on the line, all the printed press, radio and television experience garnered with so much sweat in these 18 years of publishing and 15 years of broadcasting. Most of the time his work was spread evenly between television and writing…

He is the founder of the Baricada TV television project and his show “Ghilea Show” paints, as in the past, an accurate image of the realities around us, showcasing intriguing, positive or negative aspects of what Romania is, today.


Încarcă mai multe articole