Sorin Ghilea

mofturi si politica altfel

  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Youtube
  4. Aboneaza-te

Prospecţiuni îi asigură pe arădeni că oricecolaborare cu echipele de prospectare nu va afectasubvențiile APIA

24 Septembrie 2014 - 14:19 / Mofturi / 175 comentarii

Share on Facebook

Prospecţiuni îi asigură pe arădeni că oricecolaborare cu echipele de prospectare nu va afectasubvențiile APIA


 Bucureşti, 23 septembrie 2014

   Prospecțiuni SA îi asigură pe locuitorii comunelor dinjudeţul Arad și Timiș unde îşi desfăşoară activitatea subvențiile APIA nu vor fi afectate de o eventualăcolaborare cu echipele de prospectaredeoarecelucrările de achiziţie de date nu influenţează în niciun felcaracteristicile terenurilor și ale solului. Prospecţiuni are o experienţă de aproape 65 de ani în desfăşurareaproiectelor în comunităţile locale, fără a avea vreunimpact negativ asupra activităţilor agricole care sedesfăşoară în paralel. Decizia Agenţiei de Protecţie aMediului Arad confirmă faptul  lucrările noastre au unimpact nesimnificativ asupra mediului înconjurător.

Prospecțiuni SA desfășoară în județul Arad lucrări deachiziție de date geofizice 3D pentru SNGN RomgazSA. Activitatea şi metodele folosite sunt autorizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, au loc în condițiile stabilite de Agenția pentru Protecția Mediului și privesc bogăţiile subsolului ce aparțin Statului Român conf. Art.1 din Legea 238/2004 a Petrolului şi art.136 din Constituţie.

Conform ordinului nr. 855/2014 emis de MinisterulAgriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la aprobareasistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 „Sprijinpentru zona montană defavoriza”, 212 „Sprijin pentruzone defavorizatealtele decât zona montană” și 214 „Plăți de agromediu” din Programul național dedezvoltare rurală 2007-2013, cetățenii care acceptăcolaborarea cu Prospecțiuni SA nu vor avea problemeprivind subvențiile de la stat în vederea utilizăriiterenurilor exclusiv pentru agriculturăDeoarece lucrărilede achiziție de date nu sunt deloc intruziveiar metodelede prospectare sunt sigure pentru mediu, sol și pânzafreaticăacestea nu au fost încadrate în niciuna din celeșase categorii de sancțiuni acoperite de ordinulMinisterului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: sancţiunipentru supradeclararea suprafețelor, sancțiuni pentrunerespectarea criteriilor de eligibilitate, sancțiuni pentrudepunerea cu întârziere a cererii de plată, sancțiunipentru nedeclararea tuturor suprafețelor, sancțiunipentru nerespectarea ecocondiționalității, sancțiunimultianuale.

Prin urmareorice colaborare cu Prospecțiuni SA nu vaafecta sub nicio formă subvențiile oferite de APIAiarlocuitorii județului Arad își pot desfășura activitățileagricole în paralel cu lucrările de achiziție de date alecompaniei noastre.

În cadrul proiectului din Arad și TimișProspecţiunifolosește metode standard de achiziție a datelorgeofiziceAcestea constauîn principal, în generarea deunde în interiorul Pământului şi înregistrarea lorprinfolosirea geofonilor şi a staţiilor telemetricerealizându-se, astfel, o „ecografie a pământului”.

 

 

 stăm la dispoziție pentru informații suplimentare:

Andra Sas, Marketing and Communications Manager

0725 204 364andra.sas@prospectiuni.com

 


Share on Facebook

175 comentarii


Lasa un comentariu

Numele & Prenumele *
Adresa Web URL
( Ex: http://www.baricada.ro/ )
Comentariul meu *
Cod de validare *
(Anti-Spam)

Încarcă mai multe articole